Rozmiar: 2657 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów


Sposób pobierania energii

Fokusy

Uziemianie

Energia - Przestrogi

Pobieranie Energii Przez Pocałunek

Sposoby Obrony Psychicznej

Wysubtelnianie Energii

Tarcze

Tarcze Czakr

Pobieranie energii przez Internet

Stany głodu wampira psi

Obrona psychiczna

Rozmiar: 2657 bajtów